Intakegesprek PUUR Geertje
  • Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je een formulier waarop je informatie mag invullen
  • Intake gesprek met een hormonale analyse (90 min)
  • 2e consult om het persoonlijke adviesplan te bespreken (60 min)
  • Na 4 weken 3e consult om te kijken hoe het gaat (60 min) 
  • Tussendoor is er ruimte om vragen te stellen

Het is mogelijk om het coaching traject aan de keukentafel of online te laten plaatsvinden.

Ik krijg met regelmaat de vraag hoeveel consulten er nodig zijn. Daarvan is een inschatting erg lastig te maken. Dit komt mede omdat niet iedereen met dezelfde klachten komt.  De meeste mensen die last hebben van hormonale problemen zijn vaak met 3 tot 4 consulten geholpen