PUUR Geertje, gevestigd aan Kraaiheide 16, 5975 TK Sevenum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je privacy als cliënt

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende coach, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Incidenteel is het voor de behandeling nodig om gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener (huisarts, andere therapeut). Dat doe ik alleen in overleg en na je toestemming. Als behandelend coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Je privacy waarborgen:

• Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens. Ik verwerk naast gezondheidsgegevens de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, naam zorgverzekeraar.
• Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die je ontvangt, staan de volgende gegevens:
• Je naam, adres en woonplaats
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van de behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere
behandelaar. Dit gebeurt alleen met je toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen na je
toestemming.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Delen van je gegevens gebeurt alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurgeertje.com.

Gegevens bewaren, inzien, aanpassen of verwijdere

De gegevens in het cliëntendossier blijven tot 3 jaar na het laatste contactmoment bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Financiële gegevens worden tot 7 jaar naar de laatste dienst bewaard, dit is de wettelijke bewaartermijn van fiscale data.


Gegevens voor andere doeleinden dan uitvoeren van de dienstverlening

Ik verwerk persoonsgegevens van cliënten primair voor het kunnen uitvoeren van de
dienstverlening. Daarnaast gebruik ik je gegevens mogelijk in de toekomst om een (gepersonaliseerde) nieuwsbrief te versturen. Je kunt je altijd eenvoudig afmelden voor deze online communicatie onderaan elke nieuwsbrief.

Gegevens voor marketingdoeleinden

Gegevens die ik gekregen heb door het aanvragen van gratis documenten of trainingen, gebruik ik voor het versturen van nieuwsbrieven. Je kunt je altijd eenvoudig afmelden voor deze online communicatie onderaan elke nieuwsbrief. Gegevens die binnen komen via het contactformulier worden nooit voor marketingdoeleinden gebruikt.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik maak op mijn website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van mijn website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn server teruggestuurd worden. Ik gebruik cookies primair om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Om mijn website te kunnen optimaliseren, maak ik gebruik van Google Analytics. Er wordt dan een cookie geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je volledige IP-adres wordt niet meegegeven.

Links naar andere websites

Mijn website bevat op bepaalde plekken links naar andere websites. PUUR Geertje is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.